Oferta Educatională Pentru Anul Şcolar 2019-2020

Publicat: Duminică, 04 Februarie 2018

PLIANTUL ŞCOLII

OFERTA NOASTRĂ EDUCAŢIONA

Anul școlar 2019-2020

 • Clădirea şcolii este nouă (finalizată în ianuarie 2015), modernă, cu săli de clasă spaţioase, luminoase şi încălzite centralizat.
 • Spaţiile de învăţare sunt dotate cu mobilier şi mijloace de învăţământ moderne:
 • 17 săli de clasă;
 • laborator de științe;
 • laborator de informatică;
 • bibliotecă;
 • sală de sport;
 • teren de sport cu gazon sintetic;
 • spațiu destinat serviciilor de asistență medicală;
 • spațiu destinat serviciilor de asistență psihopedagogică.
 • Sălile de clasă pentru învăţământul primar dispun de televizor plasmă și calculator legat la reţeaua de internet, ceea ce face posibilă utilizarea manualelor digitale în cadrul lecţiilor.
 • Programul de învăţământ se desfăşoară într-un singur schimb (800 – 1400).
 • Oferim program de pregătire suplimentară, la sfârşitul orelor de curs, inclusiv ”Școală după Școală”.
 • Procesul instructiv-educativ este asigurat de un număr de 29 de cadre didactice, toate calificate, majoritatea cu gradul didactic I.
 • În colectivul nostru de cadre didactice sunt 6 formatori, 2 metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, 5 responsabili de cerc pedagogic şi 5 membri ai Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional.
 • Se studiază trei limbi moderne: limba germană, limba engleză şi limba franceză, cu profesori titulari calificaţi.
 • Şcoala noastră este Eco-Școală și Centru Zonal de Performanţă.
 • Implicăm elevii în proiecte şi parteneriate educative variate, naţionale şi internaţionale (Tabără de germană-engleză, Prietenie fără frontiere; Clubul de științe ”Terra”, Revista școlii ”Popas la ...Han” etc.).
 • Curriculum-ul la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale interesante şi atractive, precum:
 • Dublu Click; Astronomie;
 • Chimia în gospodărie;
 • Idei verzi pentru Planeta Albastră;
 • Lectura ca abilitate de viață;
 • Istoria Dornelor. Oameni, locuri, acțiuni;
 • Matematica de drag; Matematici aplicate;
 • Deutsch lernen dur ele spiele! (Să învățăm germana prin jocuri!);
 • English through songs and games (Engleza prin cântece și jocuri);
 • Pui de răzeși și Firicel din Vatra Dornei – grupuri folclorice;
 • Programe de educaţie economică, financiară şi antreprenorială, în colaborare cu Centrul Român pentru Educaţie Economică;
 • Programe de dezvoltare personală, în colaborare cu Junior Achievement.

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

 

Director,
Prof. Voivod Ancuța

Accesări: 2006
0
0
0
s2smodern
powered by social2s