Consiliul Profesoral

Publicat: Luni, 12 Martie 2018

CONSILIUL PROFESORAL


INVATAMANTUL PRIMAR

 •  MANEA MANUELA – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, secretarul Consiliului Profesoral;
 • TIMU CARMEN - profesor pentru învățământul primar, debutant;
 • JUCAN LIUȚA – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic definitiv, responsabil al Comisiei privind parteneriatul școală-familie (clasele primare), responsabil al Comisiei privind prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, secretarul Consiliului de Administrație;
 • CANDREA IONELA – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic II, responsabil al Comisiei de educație pentru sănătate;
 •  AFLOAREI VIORICA – învățător, lider de sindicat, responsabil al Comisiei de elaborare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ, responsabil al Comisiei de acordare a burselor școlare (clasele primare), responsabil al Comisiei de organizare și desfășurare a olimpiadelor și concursurilor școlare, responsabil Cerc pedagogic;
 • MUSTEA ELVIRA – învățător, gradul didactic I;
 • POP VERONICA – învățător, gradul didactic I, responsabil al Comisiei metodice a învățătorilor, responsabil al Comisiei de verificare a corectitudinii completării documentelor școlare;
 • FLOREA LIVICA - profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, responsabil al Comisiei pentru frecvență și combaterea absenteismului și a abandonului școlar (clasele primare), responsabil al Comisiei pentru gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii, responsabil Cerc pedagogic;
 • MOROȘAN DOINA – profesor pentru învățământul primar, gradul didactic I, coordonator al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, președinte al Comisiei de Monitorizare privind Sistemul de Control Intern Managerial, responsabil al Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, metodist al I.Ș.J. Suceava, membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional.

INVATAMANTUL GIMNAZIAL:

 • JURAVLE MIHAELA – profesor de limba engleză, gradul didactic I, responsabil al Comisiei pentru Curriculum, coordonator al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii;
 • COCOREANU AURELIAN – profesor de istorie și cultură civică, gradul didactic I, responsabil al Comisiei metodice ”Om și societate”, metodist al I.Ș.J. Suceava, membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional;
 • ACATRINEI IRINEL MIOARA - profesor de geografie, gradul didactic I, consilier educativ, responsabil al Comisiei pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare, coordonator Eco-Școala, membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional;
 • CARP ELENA SIMONA – profesor de fizică-informatică, gradul didactic I, responsabil al Comisiei metodice ”Matematică și științe”, responsabil al Comisiei de elaborare a schemelor orare și a organizării serviciului pe școală, responsabil al Comisiei de acordare a burselor școlare (clasele gimnaziale);
 • NISIOI SILVICA – profesor de matematică, gradul didactic I, responsabil al Comisiei privind parteneriatul școală-familie (clasele gimnaziale);
 • OBREJA TATIANA – profesor de matematică, gradul didactic I, responsabil cu planificarea tezelor;
 • BONCHEȘ ADRIANA – profesor de limba germană-limba franceză, gradul didactic II, responsabil al Comisiei metodice ”Limbă și comunicare”;
 • LEONTE DUPU ALINA AUGUSTINA – profesor de limba și literatura română, gradul didactic definitiv, responsabil al Comisiei diriginților, responsabil cu securitatea școlară;
 • ȚIGĂNETEA DOINA – profesor de chimie, gradul didactic II, responsabil al Comisiei pentru verificarea ritmicității notării;
 • DINCĂ ALINA NICULINA – profesor de biologie, gradul didactic I, responsabil al Comisiei pentru integritate;
 • BARBIR GABRILA FLORENTINA – profesor de religie, gradul didactic I;
 • COZIANU CLAUDIU – profesor de istorie, cultură civică și educație socială, gradul didactic definitiv, responsabil al Comisiei P.S.I., responsabil cu organizarea și desfășurarea concursului ”Prietenii pompierilor”;
 • NEMEȘ IONEL – profesor de educație fizică, gradul didactic II, responsabil al Comisiei metodice ”Arte și sport”, responsabil al Comisiei pentru organizarea concursurilor școlare și promovarea sportului școlar;
 • BOSTAN MIHAI DAN – profesor de educație fizică, gradul didactic I, responsabil al Comisiei de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, responsabil al Comisiei de educație rutieră din școală;
 • CANDREA DORIN – profesor de educație tehnologică și educație plastică, gradul didactic II;
 • PARDĂU DORIN – profesor de educație muzicală, gradul didactic I.
Accesări: 3085
0
0
0
s2smodern
powered by social2s